Odborné kurzy dle zákona č.136/2011 Sb.

Je určený pro osoby (viz. platná legislativa), které u osob směnárník, který provádí směnárenské obchody pouze mezi měnami česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu) při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu. Tyto osoby získávají po úspěšném absolvování kurzu k výše uvedené činnosti nutné. K pořádání těchto kurzů bylo firmě Karto K spol. s r.o. vydáno Českou národní bankou pověření. Karto K spol. s r.o. je schopna se svým týmem lektorů proškolit Vaše pracovníky. V případě Vašeho zájmu o účast na výše uvedeném kurzu pokračujte na organizace kurzů.