Tým lektorů

Kurz pořádaný pověřenou osobou může lektorsky vést pouze osoba, která úspěšně absolvovala kurz v ČNB dle zákona č.136/2011 § 33 podle odstavce 3 písm. a). Společnost KARTO K spol. s r.o. jako „pověřená osoba“ na základě požadavku zákona č.136/2011, § 33, odstavec 3 písm. a). využívá při pořádání kurzů lektory, kteří úspěšně absolvovali kurz v ČNB dle zákona č.136/2011 § 33 podle odstavce 3 písm. a) a následně se stali držiteli „osvědčení“ pro osoby, které mohou lektorsky odborné kurzy vést. Seznam lektorů oprávněných vést odborný kurz pro společnost KARTO K spol. s r.o. podle § 33 odst. 3 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb.