Pověření ČNB

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost KARTO K spol. s r.o. dlouhodobě prokázala, že má organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů, bylo na základě správního řízení společnosti KARTO K spol. s r.o. dne 6.12.2011 vydáno ČNB pověření k pořádání odborných kurzů o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování.
Tímto se společnost KARTO K spol. s r.o. stává „pověřenou osobou“ a je oprávněna pořádat odborné kurzy dle zákona č.136/2011, § 33, odstavce 3, písmena c)
Pověření ČNB