Osvědčení

společnost KARTO K spol. s r.o. je oprávněná vydávat „osvědčení“ o absolvování odborného kurzu dle zákona č.136/2011, § 33, odstavce 3, písmena c).